שאלה:

ברוך ה' הנני משבית את אדמתי בשמיטה כדת וכדין. ברצוני לנצל את שנת השמיטה, שגינתי מושבתת ממלאכה, כדי להניח בה תשתית של מערכת השקיה, צינורות טפטפות וממטרות, לצורך השנה השמינית.

האם מותר לעשות עבודה זאת במהלך שנת השמיטה?

תשובה:

מותר בשמיטה להכין ולהתקין צינורות וממטרות וכדומה, לצורך מוצאי שביעית. ואם הדבר נעשה לצורך השקיה המותרת בשביעית, מותר לעשות כן אף לצורך השנה השביעית עצמה.

ואף אם הכנת צרכי ההשקיה מצריכה חפירת תעלות באדמה, מותר לעשות כן בתנאים דלהלן:

אם עומק התעלות הוא פחות משלשה טפחים [י"א כ-22-24 ס"מ וי"א כ-30 ס"מ] יש להניח את הצינורות בסמיכות למקום החפירה לפני שמתחיל לחפור, או מיד לאחר שחפר.

בעת חפירת התעלה, לא יפזר את האדמה היוצאת מהחפירה, אלא יצבור אותה לאורך שפת התעלה, או יצבור אותה בערימות שיש בכל אחת לפחות 2.1 מטרים מעוקבים, וכמו שהתבאר לעיל בפרק ב תשובה ט.

אם יש צורך לסתום את התעלה כדי שלא ינזקו מחמתה בני אדם, יש לעשות זאת באופן שאינו מכשיר את המקום לזריעה. דהיינו, שהטפח העליון של כיסוי התעלה יהיה מדבר שאינו ראוי לזריעה, כגון חצץ, או חול ים שאינו ראוי לזריעה וכדומה. [ועד הטפח העליון של סתימת התעלה יכול להשתמש באדמה רגילה]. כמו כן יש להביא את החצץ או החול למקום חפירת התעלה שמעונין לסתום, כדי שיהיה ניכר שאינו מכוין להכשיר את השטח לזריעה.

להמשך התשובה לחץ כאן

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.