שאלה:

בביתי שני זנים של 'לואיזה', בשני עציצים נפרדים. האם מותר לי להעביר את שניהם לעציץ אחד?

תשובה:

כן, מותר להעביר שניהם לעציץ אחד. שגם אם היתה הלואיזה נחשבת כירק, (ואסור לזרוע שני מיני ירק זה בצד זה), במקרה זה מותר, שכן אינם מינים נפרדים אלא שני זנים של אותו המין. ומה גם שהלואיזה אינה נחשבת כירק אלא כעץ, ואין צורך להרחיק בין שני מיני עצים.

גם אתם מוזמנים לשלוח לנו את שאלותיכם בענייני מצוות הארץ,
ורבני בית המדרש ישיבו לכם תשובה בהקדם.