תוספתא מבוארת

        הרב יוסף שלמה סטפנסקי שליט"א
הפירוש נחלק ל-2 ,פירוש תוספתא עתיקתא בו פירוש
על התוספתא ע"פ ראשוןנים ואחרונים בסוגיות הבבלי
והירושלמי. ופירוש אורייתא חדתא בו משא ומתן באריכות
על הלכות התוספתא הגלויים והטמונים שם ברמז.

60.00