שמיטה להלכה ולמעשה

שמיטה להלכה ולמעשה

קיצור הלכות שביעית, עפ"י הספר "משפטי ארץ". מאת
הרב שאול רייכנברג והרב ירחמיאל דוברוביצר שליט"א.

10.00

2100 במלאי