שמיטה ברורה

שמיטה ברורה – עברית

מושגי יסוד והנחיות מעשיות לקיום הלכות שמיטה בזמן הזה.
חוברת זו נכתבה בשפה קלה וברורה ומיועדת בעיקר לאלו
שרוצים לקבל את כל דיני השביעית הנוגעים לחיי היום יום על רגל אחת.
בחוברת זו אף הושם דגש על ההלכות המעשיות ביותר הנוגעות לעקרות הבית ולכל אחד בביתו ובגינתו.
החוברת יצאה לאור גם בשפה האנגלית.

10.00

1258 במלאי