שמיטה ברורה אנגלית

שמיטה ברורה – אנגלית

מושגי יסוד והנחיות מעשיות לקיום הלכות שמיטה בזמן הזה.
חוברת זו נכתבה בשפה קלה וברורה ומיועדת בעיקר לאלו
שרוצים לקבל את כל דיני השביעית הנוגעים לחיי היום יום על רגל אחת.
בחוברת זו אף הושם דגש על ההלכות המעשיות ביותר הנוגעות לעקרות הבית ולכל אחד בביתו ובגינתו.

12.00

2320 במלאי