שביעית חקר ועיון

שביעית חקר ועיון

הרב קלמן כהנא זצ"ל
ירושלמי מסכת שביעית חקר ועיון – הגהות ובאורי הגר"א
על סדר הירושלמי בעריכת ראש ביהמ"ד הרב קלמן כהנא
זצ"ל.

30.00

המלאי אזל