ערכי שמיטה

ערכי שמיטה

              הרב מרדכי עמנואל שליט"א
אוצר ערכים ומושגים הנוגעים להלכות שביעית ומהווים
כלי עזר להעמקת הידיעות בפרטי המצווה מתוך עיון
במקורות.

30.00

591 במלאי