נחשוני השמיטה

נחשוני השמיטה

סקירה הסטורית על מסירות הנפש של מתישבי "מזכרת
בתיה" לשמירת השמיטה.

30.00