משפטי ארץ סט

משפטי ארץ – שביעית

ספר שהפך לנחלת הכלל.
אוצר בלום של כל פרטי הלכות שביעית הנוגעות למעשה.
פרי עמלו של הרב שאול רייכנברג. הספר ערוך בבהירות
וכולל את מקורות ההלכה בש"ס, ראשונים ואחרונים, בסוף
הספר מפתח מפורט עם אלפי ערכים.

25.00

321 במלאי