מבוא לתרומ סט

מבוא לתרו"מ – סט ד"כ

            הרב אליקים שלנגר זצ"ל
ספר חובה לכל המבקש להיכנס ולעיין בשערי
ההלכות של תרו"מ, ייחודו של החיבור בסגנונו הבהיר
ובעיסוקו בעומק ההלכה, באופן המאפשר את הבנת
הפסיקה על סמך המקורות.

130.00