כפתור ופרח

כפתור ופרח – חלק ג'

          לרבנו אשתורי הפרחי
הספר היחיד מרבותינו הראשונים המקיף את
ההלכות הנוגעות למצוות התלויות בארץ. נדפס
מחדש לאחר הגהה עפ"י כמה כת"י בתוספת מראי
מקומות, הערות, ציונים, מפתחות לתנ"ך והש"ס
ועוד.

45.00