ישא יוסף שביעית – חלק ב'

כרך חדש לספר ישא יוסף שביעית מאת הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א.
הספר כולל את הוראות רבותינו ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל בענייני שביעית,
מאשר זכה לשמש ולדון לפניהם בסוגיות סבוכות וחמורות אלו וההוראות אותן זכה לקבל מעם שולחנו רבות בשנים.
דיני אוצר בית דין, פירות שביעית, ביעור, מלאכות שביעית ועוד ועוד.
הספר משלים נדבך חשוב לישא יוסף חלק א' בהבאת דברי מרן זצוק"ל וביאורם.

25.00

97 במלאי