ישא יוסף ד

ישא יוסף ד' – אורח חיים ח"ג

הרב יוסף אפרתי שליט"א
פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבינו הגרי"ש
אלישיב זצוק"ל. נכתב ע"י תלמידו–נאמן ביתו, ראש
ביהמ"ד הרב יוסף אפרתי שליט"א.
כולל משא ומתן בהלכה כדרכה של תורה ממה שדן
ראש בית המדרש במשך עשרות שנים קדם מו"ר מרן
זצוק"ל וגדולי ישראל נוספים.

35.00

המלאי אזל