חמדת דניאל

חמדת דניאל

              הרב דניאל פרבשטיין שליט"א
ספר עיוני על מסכת פאה המבאר בצורה מעמיקה וברורה
את דברי המשנה ע"פ הירושלמי והראשונים, ערוך לפי
סדר המשניות וכולל בתוכו מפתח מפורט לנושאים
יסודיים העולים במסכת זו.

30.00