חוברת כלאים עברית

חוברת כלאים עברית

         הרב שמואל פליסקין שליט"א
קיצור דיני כלאים המצויים. החוברת כתובה בצורה
השווה לכל נפש.

6.00