ושבתה הארץ

ושבתה הארץ

                     ד"ר משה זקס
דפי הדרכה בתחומי החקלאות לשנת השמיטה בהוצאת
המכון לחקר החקלאות עפ"י התורה

25.00