הלכה לשמיטה

הלכה לשמיטה

חוברת לימוד חדשה לתלמידים ערוכה בצורה מיוחדת המאהיבה את לימוד הלכות השביעית.
החוברת כוללת את כל הלכות שמיטה בשפה ברורה והמחשה מעשית,
מיועדת לכיתות הגבוהות של ביה"ס היסודי.
לחוברת זו ניתן לרכוש מדריך למורה ולהורה.

12.00