הליכות שביעית

הליכות שביעית

החוברת כוללת את כל הלכות שביעית בשילוב עבודות
ושאלות מעשיות להבנת החומר הנלמד באופן מעמיק
וברור.

20.00

666 במלאי