ארץ והלכותיה – שביעית

כרך נוסף בסדרת הספרים, שהינה מאסף שאלות
ותשובות בעניני המצוות התלויות בארץ, שעלו על שולחן
בית ההוראה שע"י בית המדרש. בספר שאלות מעשיות
ופרקטיות ותשובות הכתובות בשפה בהירה ותמציתית.
עליהן נוסף חלק הביאורים בו הורחבה היריעה מהמקורות
ועד לפסיקה. מפתח ערכים מפורט בסוף הספר.

30.00

432 במלאי