מדריכים הלכתיים

מאמרים

שיעורים

איסור ספיחין בשמינית וזמן הביעור בירקות היוצאים לשמינית

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א – מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ, שיעור הנמסר…

דיני נזרע בשביעית במוצאי שביעית

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א – ראב"ד בד"ץ בני ברק, שיעור הנמסר ביום עיון…

קביעת זמני הביעור והלכותיו

הגאון הרב יוסף י. אפרתי שליט"א – ראש בית המדרש להלכה בהתישבות, שיעור הנמסר…

שאלות ותשובות