מדריכים הלכתיים

מאמרים

ערלה באננס

האננס הוא צמח שעיקרו שושנת עלים קקטוסיים ובמרכזו קנה. העלים החיצונים יוצאים מתוך הקרקע והעלים הפנימיים יוצאים מפרק בקנה המרכזי מעל פני האדמה.
קרא עוד ←

ערלה בפטל

מאמר זה יעסוק בפטל האדום, אשר מצויים בו שני זנים: הזן הוותיק - 'פלוריקיין'. והזן החדש - 'פריימוקיין'. ההבדלים ביניהם משליכים על דיני הערלה.
קרא עוד ←

שיעורים

שאלות ותשובות

האם מותר לאכול אוכמניות מגידולי הארץ 

שאלה:

קיבלתי אוכמניות שכתוב עליהם שהם מגידולי הארץ, האם מותר לי לאכול מהם, ובמידה ואסור האם אני יכולה לתת אותם לכאלו הנוהגים לאכלם, או לגוי?

תשובה:

אין לאכול וליהנות מאוכמניות הנמכרות בשווקים. משום ששיח האוכמניות נחשב עץ הרי הוא חייב בערלה, והיות ובצמח זה יוצאים כל הזמן יחורים חדשים מהקרקע הסמוכה לגזע ומוציאים פירות, פירות אלו הם ערלה ואסורים באכילה, על כן כל פרי הוא ספק ערלה דאורייתא ואסור. ואף שבחלק מזני האוכמניות רוב הפירות גדלים על הגזע שהוא כבר בן שלוש שנים, מכל מקום כיון שבכל שיח ובכל מטע יש גם פירות ערלה נחשב הדבר כקבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ואסור לאכול מהפירות.

כמו כן מכיוון שפירות ערלה אינם אסורים רק באכילה אלא גם בהנאה אסור לתת אותם לאחרים, כי ניתנת מתנה נחשבת גם היא כהנאה אסורה.

קיבלתי אוכמניות שכתוב עליהם שהם מגידולי הארץ, האם מותר לי לאכול מהם, ובמידה ואסור האם אני יכולה לתת אותם לכאלו הנוהגים לאכלם, או לגוי?

חשש ערלה בקניית פירות בשווקים

שאלה:

שלום וברכה, מזה תקופה שאין עדכון בקו בית המדרש אודות אחוזי הערלה, בהעדר מידע מה הדין? האם מותר לקנות פירות בשווקים?

תשובה:

אכן הגיעו לידינו נתונים היכולים לשנות את קביעת אחוזי הערלה ובימים אלו אנו שוקדים לבררם היטב ולקבוע את מסד הנתונים בצורה נכונה על פי המציאות בשטח. אנו תקוה כי בקרוב נוכל לברך על המוגמר ולתת מידע סדור ומדויק. בינתיים כל עוד אין מדויק מה הם אחוזי הערלה בכל מין, מכיוון שרוב הפירות מכלל המינים (למעט אוכמניות, פטל ופסיפלורה) אינם ערלה, אזי לדעת החזון איש ניתן לסמוך על הרוב שאינם ערלה ומותר לקנות פירות בשווקים גם כשאין פיקוח. אמנם דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הינה שכאשר ישנם הרבה נטיעות ערלה אף שרוב הנטיעות אינם ערלה יש לחוש ל'כל קבוע כמחצה על מחצה דמי' ואי אפשר לסמוך על כך שרוב הפירות אינם ערלה. בחלק מן הפירות זהו אכן המצב שמצויים נטיעות ערלה באזורים רבים לכן לדעת מרן הרב אלישיב זצוק"ל יש להחמיר בהם. כאשר לא ידוע האם במין זה אכן מצויים הרבה נטיעות של ערלה, יתכן שלדעת מרן הגרי"ש אלישיב זו סיבה להקל במקום הצורך. אמנם כמובן שגם לדעת החזון איש 'מהיות טוב' מי שיכול לצרוך פירות רק ממקומות מפוקחים ראוי שכך יעשה. וגם החזון איש שהתיר לקנות פירות בשווקים הקפיד לקנות לעצמו רק בפירות שהיה עליהם פיקוח. וכמו כן בזמן החזון איש קושי להשיג פירות תחת פיקוח בכל עיר, וברוך ה' היום בכל עיר מצויות רשתות שפירותיהם תחת פיקוח כשרותי הלכתי שבו לא מצויים פירות ערלה. ויתכן שבמצב זה לא היה החזון איש מקל בכך. על כן מי שיכול לקנות במקומות מפקוחים על ידי ועדות כשרות למהדרין ראוי שכך יעשה. בשעת הדחק ובמקום צורך יש מקום להקל – בהעדר מידע. כאשר יהיה מידע באלו מינים ישנם הרבה נטיעות ערלה: לדעת החזון איש עדין יש מקום להקל ולסמוך על הרוב אמנם לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל חובה לברר באלו מינים מצויים הרבה נטיעות ערלה ומהם אסור לקנות ללא פיקוח מהדרין.

שלום וברכה, מזה תקופה שאין עדכון בקו בית המדרש אודות אחוזי הערלה, בהעדר מידע מה הדין? האם מותר לקנות פירות בשווקים?

ערלה ברימונים

שאלה:

קיבלתי מידיד רימון לראש השנה, ונאמר לי שהעץ כבר בן למעלה מחמש שנים, האם הרימון מותר באכילה או שצריך לחוש לערלה?

תשובה:

עץ הרימון הוא עץ בעייתי כי אם הוא לא מטופל בצורה נכונה יוצאים סביבו מהאדמה ענפים חדשים שעליהם גדלים פירות. הכלל הוא שאילן העולה מן השורשים מונים לו שנות ערלה מחדש ולכן מכיוון שמהענפים האלו יוצאים פירות בתוך שלושת השנים ליציאתם מהאדמה הרי הם ערלה, לכן כל עוד לא ידוע שבעץ הזה ניקו את כל ה'סורים' שיצאו מהאדמה צריך לחוש שהפירות ערלה. (משפטי ארץ ערלה פרק ו סעיף ד) קישור למאמר אילן היוצא מן השורשים >>

קיבלתי מידיד רימון לראש השנה, ונאמר לי שהעץ כבר בן למעלה מחמש שנים, האם הרימון מותר באכילה או שצריך לחוש לערלה?

שנות הערלה בהברכת גפן

שאלה:

עשיתי הברכה מהגפן האם אני מונה את שנות הערלה מחדש?

תשובה:

כל זמן שהעלים בענף המוברך ממשיכים לגדול באותו כיוון נחשב שההברכה יונקת עדיין "מהזקנה" כלומר מהנטיעה הישנה ולא צריך למנות שנות ערלה מחדש, אבל ברגע שישתנה כיוון הגדילה של העלים נחשבת שנפסקה יניקת ההברכה "מהזקנה" ויש לספור שנות ערלה מאותו הזמן.

אבל מכיון שלא תמיד ברור מה נחשב שהשתנה כיוון העלים, ולא תמיד ניתן לדעת מתי בדיוק זה קורה, עדיף מלכתחילה לחתוך ולנתק את ההברכה מהנטיעה ה"זקנה" ולמנות שנות ערלה מאותו החיתוך. שו"ע יור"ד סימן רצד סעי טז רמב"ם מעשר שני פ"ע הל' ד משפטי ארץ ערלה ה א,ב.

עשיתי הברכה מהגפן האם אני מונה את שנות הערלה מחדש?

ברכת האילנות על עצים האסורים משום ערלה

שאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה?

תשובה:

יש מהפוסקים שחששו לברך על עצי ערלה ברכת האילנות, לכן לכתחילה יש לברך על עצים שאינם ערלה ואם אין לו יכול לברך. להרחבת התשובה לחץ כאן >>

האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה?

ענף רימון הצומח צמוד לגזע

שאלה:

בחצרי עץ רימון וותיק. בשנה שעברה יצא ענף נוסף מן האדמה, בצמוד לגזע, ובשנה זו יצאו בו רימונים. האם הרימונים בענף החדש נחשבים לערלה?  

תשובה:

אם הענף החדש יצא מתוך גזע העץ, במקום שהוא מעל פני הקרקע, דינו כדין העץ הוותיק ואין צריך למנות לו מחדש שלוש שנות ערלה. אבל אם הענף החדש יצא מן הקרקע, או מתוך הגזע במקום שהוא מכוסה באדמה, דינו כנטיעה חדשה, ויש למנות לו שנות ערלה מחדש. ובמקרה כזה רצוי לקוצצו, או לסמן אותו בצורה ברורה, כדי שלא יתערבו פירותיו עם פירות שאר הענפים, ויאסרו כל הפירות מחמת ספק ערלה.
האם מותר לשתול או להנביט פירות ערלה?

שאלה:

האם מותר לשתול פירות ערלה של לימון ננסי? האם מותר להנביט גרעינים של פירות ולעשות מהם שתילים של עצים חדשים כאשר הפירות עדין ערלה?-

תשובה:

פירות ערלה אסורים בהנאה ולכן אסור לעשות מהפרי וכן מהגרעינים שום הנבטה.