חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

מדריכים הלכתיים

מאמרים

קיבלתי מידיד רימון לראש השנה, ונאמר לי שהעץ כבר בן למעלה מחמש שנים, האם הרימון […]

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

שאלות ותשובות

ערלה ברימונים

שאלה:

קיבלתי מידיד רימון לראש השנה, ונאמר לי שהעץ כבר בן למעלה מחמש שנים, האם הרימון מותר באכילה או שצריך לחוש לערלה?

תשובה:

עץ הרימון הוא עץ בעייתי כי אם הוא לא מטופל בצורה נכונה יוצאים סביבו מהאדמה ענפים חדשים שעליהם גדלים פירות. הכלל הוא שאילן העולה מן השורשים מונים לו שנות ערלה מחדש ולכן מכיוון שמהענפים האלו יוצאים פירות בתוך שלושת השנים ליציאתם מהאדמה הרי הם ערלה, לכן כל עוד לא ידוע שבעץ הזה ניקו את כל ה'סורים' שיצאו מהאדמה צריך לחוש שהפירות ערלה. (משפטי ארץ ערלה פרק ו סעיף ד) קישור למאמר אילן היוצא מן השורשים >>

קיבלתי מידיד רימון לראש השנה, ונאמר לי שהעץ כבר בן למעלה מחמש שנים, האם הרימון מותר באכילה או שצריך לחוש לערלה?

ערלה בקטיף חוויתי

שאלה:

האם צריך לחוש לערלה בקטיף חוויתי של דובדבנים?

תשובה:

בדובדבנים אחוז הערלה הוא נמוך ולכן אין לחוש, אמנם קורה שגם במטע זקן שעבר את שנות הערלה ישנם עצי מילואים שהוחלפו בעצים זקנים שמתו או חלו, לכן יש לברר במקום עם ישנם עצי ערלה, וכמו כן אם רואים עצים מסוימים שצעירים משאר העצים, אין לקטוף מהם.

ניתן להתקשר לקו בית הוראה  02-6488888 ולשמוע את אחוזי הערלה בכל מין.

האם צריך לחוש לערלה בקטיף חוויתי של דובדבנים?

שנות הערלה בהברכת גפן

שאלה:

עשיתי הברכה מהגפן האם אני מונה את שנות הערלה מחדש?

תשובה:

כל זמן שהעלים בענף המוברך ממשיכים לגדול באותו כיוון נחשב שההברכה יונקת עדיין "מהזקנה" כלומר מהנטיעה הישנה ולא צריך למנות שנות ערלה מחדש, אבל ברגע שישתנה כיוון הגדילה של העלים נחשבת שנפסקה יניקת ההברכה "מהזקנה" ויש לספור שנות ערלה מאותו הזמן.

אבל מכיון שלא תמיד ברור מה נחשב שהשתנה כיוון העלים, ולא תמיד ניתן לדעת מתי בדיוק זה קורה, עדיף מלכתחילה לחתוך ולנתק את ההברכה מהנטיעה ה"זקנה" ולמנות שנות ערלה מאותו החיתוך. שו"ע יור"ד סימן רצד סעי טז רמב"ם מעשר שני פ"ע הל' ד משפטי ארץ ערלה ה א,ב.

עשיתי הברכה מהגפן האם אני מונה את שנות הערלה מחדש?

ברכת האילנות על עצים האסורים משום ערלה

שאלה:

האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה?

תשובה:

יש מהפוסקים שחששו לברך על עצי ערלה ברכת האילנות, לכן לכתחילה יש לברך על עצים שאינם ערלה ואם אין לו יכול לברך. להרחבת התשובה לחץ כאן >>

האם מותר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא עדיין בשנות ערלה?

ענף רימון הצומח צמוד לגזע

שאלה:

בחצרי עץ רימון וותיק. בשנה שעברה יצא ענף נוסף מן האדמה, בצמוד לגזע, ובשנה זו יצאו בו רימונים. האם הרימונים בענף החדש נחשבים לערלה?  

תשובה:

אם הענף החדש יצא מתוך גזע העץ, במקום שהוא מעל פני הקרקע, דינו כדין העץ הוותיק ואין צריך למנות לו מחדש שלוש שנות ערלה. אבל אם הענף החדש יצא מן הקרקע, או מתוך הגזע במקום שהוא מכוסה באדמה, דינו כנטיעה חדשה, ויש למנות לו שנות ערלה מחדש. ובמקרה כזה רצוי לקוצצו, או לסמן אותו בצורה ברורה, כדי שלא יתערבו פירותיו עם פירות שאר הענפים, ויאסרו כל הפירות מחמת ספק ערלה.
האם מותר לשתול או להנביט פירות ערלה?

שאלה:

האם מותר לשתול פירות ערלה של לימון ננסי? האם מותר להנביט גרעינים של פירות ולעשות מהם שתילים של עצים חדשים כאשר הפירות עדין ערלה?-

תשובה:

פירות ערלה אסורים בהנאה ולכן אסור לעשות מהפרי וכן מהגרעינים שום הנבטה.

שיעורים