חיפוש תוכן באתר

נושאים פופולריים

מאמר

אילנות מורכבים

לוח

ביעור שביעית

מאמר

שיעור הפרשת חלה

מדריך

הפרשת תרומות ומעשרות

מאמר

שנת הלימונים

מדריכים הלכתיים

מאמרים

כהמשך לסדרת המאמרים על צורת גידול הבצל והשום וביאור הסוגיות העולה מכך, מובא כאן המאמר […]

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

שאלות ותשובות

איסור כלאי זרעים בחו"ל

שאלה:

אנו גרים בחו"ל וזרענו תירס ליד עגבניות ומישהו העיר לנו שזה כלאים האם כך?

תשובה:

אין כלאי זרעים נוהגים בחו"ל כלל אפילו מדרבנן ולכן הכל מותר. (שו"ע יו"ד סימן רצו סעיף ב)

אמנם בארץ ישראל צריך לדעת שכיון שהתירס הוא קטניות לא מספיק טפח וחצי בינו לבין העגבניות אלא ששה טפחים כדין ההרחקה בין קטניות לירקות.

לטבלת ההרחקות לחץ כאן >>

אנו גרים בחו"ל וזרענו תירס ליד עגבניות ומישהו העיר לנו שזה כלאים האם כך?

החלוקה בין ירק וקטנית לגבי כלאים

שאלה:

אני רוצה לזרוע בגינה כמה מיני ירק וקטנית, והבנתי שדיני ההרחקה בין ירקות לקטניות שונים זה מזה, מה ההבדלים בין דיני הרחקות הכלאים שלהם? וכיצד אדע מה נחשב ירק ומה נחשב קטנית מבחינה הלכתית?

תשובה:

אכן דיני ההרחקות בין ירקות וקטניות שונים זה מזה ושינם שלושה חלוקות: בין שני מיני ירק, בין ירק לקטנית, בין שני מיני קטנית. בין שני מיני ירק צריך להרחיק 15 בין נקודות היציאה של הגבעול. בין ירק לקטנית צריך להרחיק 60 ס"מ בין נקודות היציאה של הגבעול. בין שני מיני קטניות או תבואה צריך להרחיק 6 מטר ו 12 ס"מ בין נקודות היציאה של הגבעול. ההגדרה של ירק היא כשאר החלק הנאכל הוא או העלים עצמם, כחסה סלרי וכדומה, או פרי הירק כמלפפון, עגבנייה פלפל וכדומה. כאשר החלק הנאכל הוא הזרע, כבחומוס תירס שעועית וכדומה הרי הם נחשבים קטניות. ולכן בין עגבנייה לחסה – לדוגמא, צריך להרחיק 15 ס"מ, בין עגבנייה לתירס יש להרחיק 60 ס"מ ובין תירס לחומוס יש להרחיק 6 מטר ו 12 ס"מ. ישנם מינים כשעועית פול וכדומה הגדרתם כירק או קטנית תלויה לשם מה זורעים אותם, אם זורעים אותם לאכילת התרמיל – דינם כירק, ואם זורעים אותם לאכילת הזרע בפני עצמו דינם כקטנית, שיעורי ההרחקה תלויים בכוונת הזורע. ברשימה זו תוכלו לראות רשימה חלקית של צמחים לפי חלוקה בין זרע לירק. יש להדגיש ששיעורים אלו רלוונטיים רק בזריעה של 'יחידי' כלומר זרעים בודדים שטח הזריעה שלהם הוא פחות מ 60 ס"מ ברצף, במידה ומדובר בשטח זריעה העולה על רוחב זה השיעורים משתנים וכפי שניתן לראות בפירוט בעמוד זה. למאמר אודות הרחקות שונות לחץ כאן>>  

אני רוצה לזרוע בגינה כמה מיני ירק וקטנית, והבנתי שדיני ההרחקה בין ירקות לקטניות שונים זה מזה, מה ההבדלים בין דיני הרחקות הכלאים שלהם? וכיצד אדע מה נחשב ירק ומה נחשב קטנית מבחינה הלכתית?

הרחקה בין עצים שונים ובין עצים לזרעים

שאלה:

בגינה שבחצרי ישנם כמה וכמה עצי פרי וביניהם שתלתי ירקות, כעת עלה בדעתי שמא מכיוון שהירקות קרובים מאוד לעצים אני עובר חלילה באיסור כלאים, כמו כן אולי גם בין העצים לא הרחקתי מספיק?

תשובה:

בין עצים לעצים ובין ירקות לעצים לא נוהג איסור כלאים, אלא בין הירקות עצמם או בין גפן לירקות קטניות ותבואה. לכן אם הירקות בינם לבין עצמם רחוקים מספיק אין חשש כלאים. למאמר אודות הרחקות שונות לחץ כאן>>

בגינה שבחצרי ישנם כמה וכמה עצי פרי וביניהם שתלתי ירקות, כעת עלה בדעתי שמא מכיוון שהירקות קרובים מאוד לעצים אני עובר חלילה באיסור כלאים, כמו כן אולי גם בין העצים לא הרחקתי מספיק?

כלאי הכרם, עקירת הגפן או הירק

שאלה:

גדלו לי כלאי הכרם בגינה ונאמר לי שעלי לעקור אותם, אני יכול לעקור את הגפן ויכול לעקור את הירקות מה עדיף שאעקור?

תשובה:

כשיש כלאים של גפן וירק וכיו"ב ההוראה היא לעקור את הירק, והטעם הוא שבדרך כלל בעקירת עץ שלא לצורך יש איסור בל תשחית. רמב"ם הלכות מלכים פרק ו הלכה ח. ובנוסף לזה מדובר בעץ שעושה פירות יש גם סכנה בעקירתו כמבואר בט"ז יו"ד סימן קטז סק"ז,

ולכן על אף כאשר עוקר את העץ משום שישנה חובה הלכתית לעקרו, כמו במקרה זה כשאר ישנו איסור כלאים, או עץ שניטע בשביעית וכיו"ב, אין בזה איסור בל תשחית וכך גם כן אין לחוש לסכנה, כיון שמטרתו לעקור את האיסור, אבל אף על פי כן כאשר הוא יכול לעקור את הירק ולהשאיר את העץ נראה שעדיף לעשות כן. וכך גם משמע ברש"י במנחות עא. במשנה שכתב שעוקר את הזרעים.

גם מבחינה מעשית התהליך של עקירת הירק הוא מהיר יותר ואולי משום כך יש לעקור את הירק ויש לעיין.

ובמקום שיש לו עדיפות או צורך לעקור דווקא את האילן יש לשאול לחכם כיצד נכון לעשות זאת ועל ידי מי.

גדלו לי כלאי הכרם בגינה ונאמר לי שעלי לעקור אותם, אני יכול לעקור את הגפן ויכול לעקור את הירקות מה עדיף שאעקור?

כלאים בכרוב וכרובית

שאלה:

כרוב וכרובית האם הם מין אחד לעניין כלאיים?

תשובה:

נראה שהם שני מינים, למרות שמבנה הצמח בהתחלה דומה (ולכן נראים בשם דומה), מכיון שכל אחד מגדל פרי אחר, זה מגדל עלים נאכלים וזה מגדל תפרחת נאכלת, והקובע בכלאים אם הם מין אחד או שני מינים כשדנים מצד הפרי, הוא הפרי הנאכל. כך מבואר בדברי הרמב"ם כלאים פרק א ח שהדמיון בין המינים לגבי כלאים תלוי (גם) בפרי.

כרוב וכרובית האם הם מין אחד לעניין כלאיים?

האם מותר לשתול בעציץ אחד לואיזה ונענע?

שאלה:

האם מותר לשתול בעציץ אחד לואיזה ונענע? (האם הם נחשבים ירק מאכל מפני שמכינים מהם תה?)

   

תשובה:

מותר, ואף על פי שהנענע נחשבת כירק - מותר לשותלם זה בצד זה, היות והלואיזה נחשבת כעץ, ואין צורך להרחיק בין ירק לעץ (מלבד מעץ הגפן).
בביתי שני זנים של 'לואיזה', בשני עציצים נפרדים. האם מותר לי להעביר את שניהם לעציץ אחד?

שאלה:

בביתי שני זנים של 'לואיזה', בשני עציצים נפרדים. האם מותר לי להעביר את שניהם לעציץ אחד?

תשובה:

כן, מותר להעביר שניהם לעציץ אחד. שגם אם היתה הלואיזה נחשבת כירק, (ואסור לזרוע שני מיני ירק זה בצד זה), במקרה זה מותר, שכן אינם מינים נפרדים אלא שני זנים של אותו המין. ומה גם שהלואיזה אינה נחשבת כירק אלא כעץ, ואין צורך להרחיק בין שני מיני עצים.

שיעורים