מדריכים הלכתיים

איסור חדש במוצרים מיובאים מחו"ל

איסור חדש במוצרים מיובאים מחו"ל

הודעה מחודש כסלו תשפ"ג בעניין איסור חדש בתקופה זו של השנה מיובאים מוצרים שיתכן שכלול…
איסור חדש והמינים שבהם נוהג איסור חדש

איסור חדש והמינים שבהם נוהג איסור חדש

"דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם,…
איסור חדש בחו"ל ובתבואת נכרי

איסור חדש בחו"ל ובתבואת נכרי

איסור חדש בחוץ לארץ המשנה (ערלה ג' ט') "החדש אסור מן התורה בכל מקום",…
איסור חדש בתבואה הגדלה בחו"ל או ביד נכרי ובאה לארץ

איסור חדש בתבואה הגדלה בחו"ל או ביד נכרי ובאה לארץ

בשתי המאמרים הקודמים (מעבר למאמר הראשון >>, מעבר למאמר השני >>) דנו על המינים…

מאמרים

שיעורים