הגאון רבי ישראל אדלשטיין שליט"א
מראשי ישיבת בית מדרש עליון

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ד
תרומות ומעשרות בפירות קטן

ילד בגיל 9 שקיבל בו ירקות, כיצד אפשר להפריש ממנו תרו"מ?
ילד שקיבל ממתק בחברת המתמידים ומבקש מאברך היושב בבית המדרש להפריש עבורו תרומות ומעשרות -האם הדבר אפשרי?
האם יש חילוק בדבר בין אביו לאדם אחר?
והאם הדבר תלוי בגיל הילד?