הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א
מרבני בית המדרש ומח“ס משפטי ארץ

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בבני ברק בחודש ניסן תשפ"ד
בעניין תרומות ומעשרות בגידול הביתי

כיצד מפרישים תרומות ומעשרות בעגבניות הגדלות באדן החלון?
ירקות הגדלים במרפסת, האם ומתי מברכים על הפרשת תרו"מ?
קטיפת עלה בודד של חסה, האם יש להפריש ממנו תרומות ומעשרות?