שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין שאלת מים שאובים למקווה מגגות רעפים שיש בהם בתי קיבול