שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני שאלות בהלכות הדלקת נרות, השלמת קריאת התורה, ס"ת שנפל, תענית קטן סיר חשמלי