הגאון רבי שלום יוסף גלבר שליט"א
מחבר ספר אורחות שבת

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ד
קמח ללא גלוטן בהלכה
תהליך הייצור של הקמח נטול הגלוטן

עיסה שנילושה מקמח זה, מה דינה לענין חלה וברכת המזון?
מה דינו כשיוצר על ידי גוי?
דין עיסה העשויה מסובין