שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני עירובי צורת הפתח ושכירות מעכו"ם