שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע עוד בעניין יחוס לכהונה