שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין עוד בעניין הפסקה בין בשר לחלב ובטעם אכילת מאכלי חלב בחג השבועות