שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני מקום הדלקת נרות חנוכה בזמן הזה ודין שעת הסכנה