שיעור שני מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין מעשה שבת