שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין מסורת בבהמות ועופות ודין שור הזבו