שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין מכירת חמץ על ידי יהודי שאינו שומר תומ"צ