שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע במיני מרור, ומרור הגדל בעציץ או הגדל במים