שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני מילה ביוצא דופן ביו"ט שני ע"י בן א"י ופדיון הבן כשאין לו אב