שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין לצאת ידי חובת מרור בגדל במצע מנותק ובגידולי מים