שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין כיבוי מיחם כדי שלא יבשל בשבת