שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין להציל יהודי שאינו שומר תומ"צ בשבת