שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בכמה הערות בענייני מכירת חמץ ומכירת כלי חמץ