שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין טעה ושאל גשמים מסוכות עד ז חשון