שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני חמץ שעבר עליו הפסח ובעניין פירות שלא קיימו בהם ביעור מעשרות