שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני חלב עכו"ם וחלב אינו שומר תו"מ