שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים