שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בענייני חיוב ומקום הדלקת נרות חנוכה לבחורי ישיבה ודין אכסנאי