שיעור מאת הרב יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית המדרש, הנוגע בעניין חובת מרור מחסה ממצע מנותק