הגאון רבי שמשון רוט שליט"א
ראש כולל בבית המדרש

שיעור הנמסר ביום עיון שנערך בירושלים בחודש ניסן תשפ"ד
בעניין זריעת כלאים להשחתה
זריעת כלאים כשאינו למטרת קיום

האם יש חשש כלאים בזריעה לגדר חיה או לנוי?
עציצים הגדלים בגן הילדים לצורך לימוד התלמידים, האם ישנו חשש איסור כלאים?
זריעה למניעת סחף אדמה, האם יש בה חשש כלאים?
זריעת כלאים ב'טסטרים' (מיכלים זעירים שהצמח אינו יכול להתקיים בהם לאורך זמן) מותרת או אסורה?